Beelzebub Ending 4 - Papepipu Papipepu Papepipupo- by Nozomi Sasaki

|

Papepipu♪ Papipepu♪ Papepipupo♪ (TV Version)

Vocal(s): by Sasaki Nozomi
Description: Beelzebub – 4th ending theme

Migi ue shita hidari
Guruguruguruguruguruguruguruguruguruguru
Don’t touch me !
Mae ushiro naname jump
Buraburaburaburaburaburaburabura
1 ! 2 ! 3 ! 4 !
Jump jump jump
Shake shake shake
Jump jump jump
Shake shake shake

Mezase number one (perfect)
Karada high tension (peace)
Batsukun puroposhon (pekari)
Kininaru aitsu ni poker face


Migi ue shita hidari
Guruguruguruguruguruguruguruguruguruguru
Don’t touch me !

Papepipu papipepu papepipupo
One two panchida papepipupo
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! Papipupepo
Kanfu kikku da papepipupo
Otenami haiken papepipupo
1 ! 2 ! 3 ! 4 !
Mainichi kagami to fighting
Jump jump jump
Shake shake shake
Jump jump jump
Shake shake shake
Migi ue shita hidari
Guruguruguruguruguruguruguruguruguruguru
Don’t touch me !